: (خط 8)07132305557 | : شیراز - هتل پارس

همه چیز درباره کانادا-در سال 2024

کانادا دومین کشور بزرگ دنیاست که در امریکای شمالی واقع شده است. کانادا از شرق و غرب به ترتیب به اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام و از شمال نیز به قطب شمال منتهی می شود. کشور کانادا تاریخچه دیرینه ای دارد و برای سال های متمادی درگیر جنگ بوده است بطوری که حدود 400 سال […]