پنج مورد از توریستی ترین و دیدنی ترین شهرهای کانادا در سال 2023

شهرهای کانادا دارای جذابیت های فراوانی هستند. کشور کانادا با 5 منطقه، 10 ایالت یا استان و 3 قلمرو، دومین کشور بزرگ دنیاست که در شمال قاره امریکا و در نزدیکی قطب شمال قرار گرفته است. جالب است بدانید که مناطق کانادا بزرگترین واحد بخش بندی کشور کانادا هستند و ایالت ها و قلمروها را […]