: (خط 8)07132305557 | : شیراز - هتل پارس

100 نکته در مورد سفر به گرجستان

گرجستان گرجستان کشوری واقع در اروپای شرقی و در محل تلاقی اروپا و آسیا است که در سواحل دریای سیاه و کوه های قفقاز قرار دارد. کشور گرجستان از شمال با روسیه، از جنوب شرقی با آذربایجان، از جنوب با ارمنستان و ترکیه و از غرب نیز با دریای سیاه مرز مشترک دارد. گرجستان، کشوری […]