: (خط 8)07132305557 | : شیراز - هتل پارس

ویزای شینگن

ویزای شنگن ویزای شنگن ویزایی است که به دارنده آن اجازه می‌دهد از راه هوا، دریا یا زمین وارد کشورهای عضو منطقه شنگن شود. قوانین ویزای حوزه شینگن به قوانینی گفته می‌شود که توسط اتحادیه اروپا تعیین و در حوزه شنگن و دیگر اعضای اتحادیه اروپا به اجرا در می‌آید. این قوانین می‌گوید اگر فردی غیر اروپایی بخواهد به کشورهای عضو […]