مالزی

مالزی معرفی کشور مالزی مالزی یکی از کشورهای پرگردشگر در جنوب شرقی آسیا است که به وسیله دریای چین جنوبی به دو قسمت تقسیم شده است و هر دو بخش شبیه به همدیگر است. در هر دو بخش می توانید دشت های ساحلی زیبا و مرتفع و کوهستان های جنگلی انبوه را تماشا کرده و […]