: (خط 8)07132305557 | : شیراز - هتل پارس

معرفی کامل شهر پاریس؛ عروس شهرهای جهان – در سال 2023

شهر پاریس پایتخت فرانسه که در شمال فرانسه و در کرانه ود سن قرار دارد یکی از مراکز اصلی جذب گردشگر در قاره اروپا می باشد و از جانب دیگر نیز پاریس را می توان یکی از قطب ها فرهنگی و تمدن اروپا دانست. زیبایی بی حد مرز پاریس به آن لقب عروس شهرهای دنیا […]