تایلند

معرفی کشور تایلند کشور تایلند یکی از کشورهای آسیایی است. این کشور از شرق و شمال شرق با کشور لائوس، از غرب و شمال غرب با کشور میانمار یا برمه، از جنوب شرق با کشور کامبوج و از جنوب با کشور مالزی همسایه است. این کشور از جنوب به خلیج تایلند و از جنوب غربی […]