صفر تا 100 سفر به سریلانکا با فارس یکتا

سریلانکا تاریخچه سریلانکا واژه سريلانکا در زبان سانسکريت به معنای جزيره باشکوه است. در ادبيات برهمنی نیز نام اين کشور به نام لانکا و در يونان و رم باستان به نام تاپ روبان و تاجران و دريانوردان نيز اين کشور را سيلان و اعراب اين جزيره را سرانديپ یا سرانديبيتی می ناميدند. سرانجام اين کشور […]

: (خط8)07132305557 | : شیراز- هتل پارس